Радиостанция Р-118 БМ3

 Радиостанция Р-118БМ3
 
      Радиостанция Р-118БМ3 е предназначена за осъществяване на телефонна и телеграфна свръзка в КВ диапазон.
 
Възможни са следните варианти на оборудване:

    - Р-118БМ3 - основен вариант, на автомобил ГАЗ-66-05 (ЗиЛ-157) в екранирано ремарке;
    - Р-118 БМ3А - авиационен вариант с УКВ радиостанция за свръзка с авиацията;
    - Р-118УМ3 - стационарен вариант.
 
Видове работа:

    - слухова телеграфия с амплитудна манипулация (А1А);
    - двулентова АМ телефония (А3Е);
    - едноканална и двуканална телграфия ключ или буквопечатащ апарат СТА-2М (F1A,F1B) при честотна манипулация на носещата с 250Хц (1,5-6,0)MХц и 500Хц (3,0-12,0)MХц. При буквопечатане не е възможна едновременна работа в режим АЗЕ.

    Предавателя на радиостанцията може да се управлява по УКВ радиолиния (Р-105) и приставка ПУРЛ и по двупроводна линия.

    Възбудителят е тип ВТ-44.

    В комплекта на радиостанцията влизат радиоприемници Р-154 2М и Р-311.

Технически характеристики:

    1. Диапазон на работните честоти: 1.5 - 12 Mхц;
    2. Мощност на предавателя - 400 Вт. при режим ТЛГ и 100 Вт. при режим ТЛФ;
    3. Електрозахранване - променливотокова мрежа 220 V/50 Хц или бензинов агрегат АБ-4-0/230;
    4. Време за развръщане - 20 мин.;
    5.Тегло: - автомобилен вариант 6080 кг, - стационарен вариант 1800 кг.
    6. Работен температурен интервал от +50 до -10 градуса
 

 R-118

 

 R-118BM3

 

 R-118BM3

 

 R-118

 

 Общи снимки-10135446

 

 Общи снимки-10135447

 

 Общи снимки-10135448

 

 Общи снимки-10135449

 

 http://media.snimka.bg/7907/022069510-big.jpg?r=0

{START_COUNTER}