КЩМ Р-142Н (Деймос)

 

Командно - щабна машина Р-142Н (Деймос)

 

   

 

Командно - щабната  машина Р-142Н е предназначена за осигуряване на КВ и УКВ, телефонна, ЗАС и слухова радиосвръзка на място и в движение в тактическото звено.

 

С наличното оборудване апаратната осигурява:

    - симплексна радиосвръзка в открит режим в КВ и УКВ диапазон;

    - дистанционно управление  на щатните радиостанции на разстояние до 500 м.;

    - засекретена свръзка от пулта на радиста и пулта на командира и възможност за предоставяне на засекретена свръзка на отдалечен абонат (до 500 м) по линия (Л1);

    - изпращане и приемане на селективно повикване по коя и да е радиостанция със светлинна и звукова индикация с помощта на Р-012Т;

    - слухова телеграфна свръзка в УКВ диапазон с помощта на Р-011М;

    - предаване на информация с помощта на датчика за бързодействие Р-014Д в КВ диапазон;

    - предаване на информация в телеграфен режим с датчик П-590А по радиостанции Р-111, Р-123МТ и Р-130М.

    - вътрешна избирателна и окръжна свръзка между членовете на екипажа.

    - запис и възпроизвеждане с диктофон П-180М на приеманата и предаваната информация с радиостанции Р-111, Р-123МТ и Р-130М в явен режим.

    - радиотелефонна свръзка с външна радиостанция от телефонен апарат ТА-57 в задното отделение в ЗАС режим (свързване към клеми ВТА-1 на КРС и външна радиостанция с кабел П-274)

    - слухова радиосвръзка с външна радиостанция (при включени букси ТЛФ на КРС и външна радиостанция с кабел ПТРК 5х2).

    - радиотелефонна свръзка в явен режим или в ЗАС режим от работните места на пултовете на командира и радиста (Р1) с външна радиостанция (при свързване на букси ТЛФ на КРС и от външна радиостанция с кабел ПТРК 5х2).

    - блокиране на веригите за включване на предаване на останалите радиостанции, когато една от тях работи в засекретен режим.

 

Далечината на свръзката за КВ радиостанция варира от 50-350 км в зависимост от типа на антената. За УКВ радиостанции 30-60 км (за радиостанции Р-111), 20-40 км (за радиостанции Р-123МТ), и 3-6 км (за радиостанция Р-809М2, при наличие на такава).

Селективното повиквателно устройство Р-012Т формира 10 индивидуални и 1 циркулярен код за повикване. Повиквателният сигнал представлява 31-тактна бинарна последователност от импулси с честотна модулация, като нулата се предава с 1200Хц, а единицата с 1600Хц. Скоростта на предаваната информация е до 1200 бода по телефонни канали с лента 0.3-2.7кхц и 0.3-3.4 кхц, образувани с УКВ радиостанции, радиорелейни и проводни средства.

КЩМ се захранва от агрегат АБ-1-П/30-М, батерия 4х5 НКТБ-20 и генератор Г-290 (във време на движение). Агрегата и генератора работят в буферен режим с акумулаторите.

Номиналното напрежение на бордовата мрежа е 26V.

Апаратурата е монтирана в метална отоплявана каросерия на автомобил с повишена проходимост ГАЗ-66 и осигурява поддържането на радиосвръзка при температура на околната среда от -40С до +50С и относителна влажност на околния въздух 98% при температура +40С.

 

Автомобил ГАЗ-66 с нормален товар има разход на гориво 32л. на 100 км при движение със скорост 30-40 км/ч по шосе през лятото.

Двигателя на автомобила е работи с обикновен бензин. Автомобилът има 2 горивни резервоара с вместимост по 105л.

Допустимата дълбочина на преодолявания от автомобила брод по твърдо дъно е не повече от 0,8 м.

За нормална работа на бензиновия електрически агрегат АБ-1-П/30-М1 е необходим обикновен бензин. Двигателят е двутактов и се  смазва с масло, смесено с бензина в съотношение 1: 25.

Каросерията на Р-142 има два отсека: преден (апаратен) и заден (команден).

В предния отсекна машината има две работни места за радистите и е разположена основната част на радиооборудването на КЩМ.

В задния отсек е монтирана (има място) р/станция Р-809М2 с блок за захранване, оборудвано е работно място на командира и две офицерски работни места с необходимата апаратура за служебна свръзка. Има маса за работа с документи  и сандък за тяхното съхранение.

В кабината на шофьора също е разположена апаратура за служебна свръзка във време на движение.

 

 

 http://media.snimka.bg/8865/023985432-big.jpg?r=0

 http://media.snimka.bg/8865/023985433-big.jpg?r=0

 

 

   Състав на КЩМ:

    - една КВ радиостанция Р-130М (1,5-10,9 МХц), мощност 12-40 Вт.

    - две УКВ радиостанция Р-111(м20-52 МХц), мощност 75 Вт.

     - една УКВ радиостанция -123МТ (20-51,5 МХц) мощност 20 Вт.

    - една ЗАС апаратура Т-219.

     - една УКВ радиостанция Р-809М2 (100-149,975 МХц) мощност 0,5 Вт.

 

Вместо тези радиостанции машината може да бъде оборудвана с друг комплект:

             - УКВ р/ст. Р-173 М (30-75,999 МХц) мощност 1-30 Вт.

             - УКВ р/ст. Р-171 М (30-75,999 МХц) мощност 1-80 Вт.

             - КВ р/ст. Р-134 М (1,5-29,999 МХц) мощност 6-12-50 Вт.

             - УКВ р/ст. Р-163-50 У (30,025 до 9,975 МХц.) мощност 1-30 Вт.

 

Осен това в състава на машината влизат:

     - Пулт на радиста - 1бр.

     - Пулт на офицера - 1бр.

     - Пулт на командира - 2бр.

     - Линейни табла ЩЛ-1 и ЩЛ-2 - 2бр.

     - Телефонни апарати ТА-57 - 2бр.

     - Селективно повиквателно устройство Р-012Т- 1бр.

     - Датчик Р-014Д (не във всички КЩМ) - 1бр.

     - Датчик П-590А - 1бр.

     - Телекодова приставка Р-011М - 1бр.

     - Пръчковидна антена 4 м - 1бр.

     - Щирева антена 3.4 м - 1бр.

     - Антена "симетричен дипол" - 2бр.

     - Антена със зенитно излъчване (АЗИ) - 1бр.

 

Екипаж - 4 човека (командир, механик-радиотелефонист, радиотелеграфист, шофьор).

Тегло на КЩМ - 5970 кг.

 

Модификации:

             -Р-142 (стационарен вариант)

             -Р-142 (унгарски вариант)

             -Р-142Г

             -Р-142Г-1

             -Р-142Д

             -Р-142Д (стационарен вариант)

             -Р-142Н

             -Р-142Н (със ЗАС)

             -Р-142Н (стационарен вариант)

             -Р-142Н-04

             -Р-142Н-05

             -Р-142Н1

             -Р-142НМ

             -Р-142НМ (със ЗАС)

             -Р-142НМ (стационарен вариант)

             -Р-142НМ-06

             -Р-142НМ-07

             -Р-142-НМР

             -Р-142-НЭ

 

 

http://media.snimka.bg/8865/023985435-big.jpg?r=0

  

 

 

http://media.snimka.bg/8865/023985445-big.jpg?r=0

 

Изображението „http://images21.snimka.bg/004081353-big.jpg“ не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки.

  

Изображението „http://images21.snimka.bg/004081355-big.jpg“ не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки.

 

Изображението „http://images21.snimka.bg/004081358-big.jpg“ не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки.

 

 

{START_COUNTER}