Командно-щабна машина Р-149БМР

 Командно-щабна машина Р-149БМР
 
Общи снимки-9168682
 
  1. Назначение   
 
    Командно-щабната машина Р-149 БМР (КЩМ), разположена на колесен плаващ бронетранспортьор, е предназначена за обезпечаване на радиосвръзка в тактическите звена за управление на въоръжените сили. Разработена е през 1995 г.
 
 
2. Основни тактикотехнически характеристики
   
    Изделието осигурява:
        - симплексна и дуплексна радиосвръзка в КВ и УКВ диапазон;
        - водене на телефонни разговори в открит и закрит режим, предаване на данни по всички свързочни канали, образувани от свързочните средства, на място и в движение;
        - приемане и предаване на сигнали в избирателен и окръжен режим по всички радиостанции;
        - автоматизиран обмен на информация с използване на ЕИМ;
        - телевизионен обзор на местността, приемане и предаване на видео изображение в режим „стоп-кадър” по свързочните канали;
         - приемане, съхранение и предаване на телекодова информация;
        - определяне на координатите на машината с помощта на навигационните системи "ГЛОНАСС", "NAVSTAR", изобразяването им на електронна карта на местността и предаването им по свързочните канали;
        - организиране на спътникова свръзка;
        - дистанционно управление на апаратурата на разстояние до 100 метра;
 
 Общи снимки-9168678
 
  3. Основни параметри
 
    - екипаж – 3 човека;
    - работни офицерски места – 3;
    - работен диапазон – КВ (HF) 1,5 – 29,999 Мхц; УКВ (VHF) 30 – 119,999 Мхц;
    - далечина на свръзката: в КВ диапазон – до 300 км., в УКВ диапазон – до 60 км;
  - електрозахранване – бордово 27 волта, външно – 3 фазно 380/50Хц, агрегат АД-3,5У-28,5;

4. Комплект на изделието

    - Радиостанция в КВ диапазон Р-168-100КА – 1 брой;
    - Радиостанция в УКВ диапазон Р-168-100У – 1 брой;
    - Радиостанция в УКВ диапазон Р-168-25У – 1 брой;
    - Радиостанция в УКВ диапазон Р-163-10Б – 1 брой;
    - Носима радиостанция в УКВ диапазон Р-163-1В – 1 брой;
    - Апаратура за закрита свръзка – 1 брой:
    - Апаратура за вътрешна свръзка и комуникация (АВСК) – 1 комплект;
    - Персонални ЕИМ – 2 броя;
    - Апаратура за видеонаблюдение П-338 – 1 брой;
    - Навигационна апаратура СН-3001 – 1 брой;
   - АФС: - антени АШ-4 „Симетричен вибратор”; АЗИ; ШДА-50; апаратура за комуникация и управление на АФС;
    - Спомагателно оборудване – ОВ-65, ФВУ, ЗИП;
    - Възможно е допълнителното монтиране и на станция за спътникова свръзка Р-438 и станция за свръзка с авиацията Р-853В2.
 
Общи снимки-9168665
{START_COUNTER}