Радиостанция Р-161 (Екватор)

 Радиостанция Р-161А2 (Екватор)
 
Родове войски-9101468
 

     

      Р-161 е широкодиапазонна, автоматизирана, еднолентова, адаптивна радиостация. Предназначена е за работа в оперативно-стратегическите и оперативно-тактическите звена на всички родове войски.  

 

     Радиостанцията може да се използува в подвижните и стационарни възли на ПУ на войските. Радиосвръзката може да се осъществи с еднотипни или съществуващите досега  средства.

 

Тип на радиостанцията:

    Радиостанция Р-161 се монтира на автомобил или бронеобект:

    а) на бронеобект МТ-ЛБ:

        - ТПП - танкова приемо-предавателна апаратна;

        - ТПР - танкова приемна апаратна;

    б) автомобилна - на УРАЛ-375, ЗиЛ-131:

        - АПП - автомобилна приемо-предавателна апаратна;

        - АПР - автомобилна приемна апаратна.

 

http://media.snimka.bg/5517/017290112-big.jpg

 http://media.snimka.bg/5517/017290115-big.jpg

  http://media.snimka.bg/5517/017290117-big.jpg

  http://media.snimka.bg/5517/017290119-big.jpg

 

http://media.snimka.bg/5517/017290121-big.jpg

 

 

Възможности:

    Приемо-предавателните апаратни могат да работят самостоятелно или заедно с приемните апаратни. Радиолиния, която в своя състав има две апаратни, може да образува адаптивна радиолиния.

    Адаптивната радиолиния осигурява:

        - автоматично влизане в радиосвръзка;
        - автоматично водене и автоматично избиране на работните честоти, в зависимост от нивото на шума за предаване на засекретена тлг информация;
        - смяна на вълните от оператора (ръчно) при непригодност на явната (незасекретена) телефонна свръзка;
        - смяна на вълните от оператора при засекретена телефонна работа, ако оператора на ЗАС апаратурата няма сигнал.
        - възбудителят има и изход за диап.(0,003-1,5)MХц,който се използва за свръзка на ДВ със средства, разположени на кораби и подводници.

 

Видове работа:

    - едноканална тлф работа по ГСЛ с ниво на носещата честота 1,10,50%;
    - едноканална тлф работа по ДСЛ с ниво на носещата честота 1,10,50%;
    - двуканална телефонна работа по ГСЛ и ДСЛ (В8Е);
    - телеграфна работа с амплитудна манипулация (А1А);
    - едноканална тлг работа с честотна манипулация: ЧТ-125; 200; 250; 500; 1000; 6000;
    - двуканална тлг работа с честотна манипулация:ДЧТ-200;500;1000;
    - телеграфна работа с относително-фазово телеграфиране (F8В);

 

Антени:

    1. Предавателни антени:

        1.1. Симетрични:

            - Д 2х40 1,5-5MHz до 700-800км;

            - Д 2х13 4,0-16MHz ;

            - V-обр.2х46 10 -30MHz до 2000км;

        1.2. Несиметрични:

            - Т-обр.2х40 1,5-2MHz до 70-80км;

            - Т-обр.2х13 2-5MHz ;

            - Обемен вибратор 30-60MHz до 80км;

            - Л-обр. 60/15 20-60MHz до 150км;

            - щир 3м 50-60MHz до 75км;

            - щир 4м 14-50MHz до 75км;

            - АЗИ 1,5-14MHz до 300км;

 

    2. Приемни антени:

        2.1. Симетрични:

            - Д 2х13 1,5-16MHz до 700-800км;

            - V-обр. 2х46 10 -30MHz до 2000км;

            - феритна 1,5-14MHz до 300км;

        2.2. Несиметрични:

            - Л-обр.60/15 20-60MHz до 150км;

            - Л-обр.46/15MHz 20-60;

            - обемен вибратор 20-60MHz до 80км;

 
 
Антенно поле

 Антенно поле

 

 Типове антени

  Типове антени

 

 
Съгласуващ трансформатор към антената "Ламбда" 60/15м

 Съгласуващ трансформатор

 

 Съгласуващ трансформатор - външен вид

 Съгласуващ трансформатор

 

Съгласуващ трансформатор - външен вид

 Съгласуващ трансформатор

 

 

Готовност за работа:

    Апаратните на радиостанциите са готови за работа 30 минути след включване на захранването. Времето от момента на получаване на сигнал за лошо качество на канала от апаратурата за адаптация до постъпването на командата на предавателното устройство на кореспондента не превишава 2,5 сек.

 

Състав:

       а) на приемо-предавателната апаратна:

        - възбудител ВО-77 тип "ЛАЗУР"с блок за захранване;

        - усилватели на мощност за КВ и УКВ диапазони;

        - блок за управление на съгласуващото устройство;

        - съгласуващо-комутиращо устройство;

        - токоизправител за предавателя;

        - комутатор за предавателните антени за КВ и УКВ;

        - еквивалентен товар;

        - радиоприемник Р-160П с блок за захранване;

        - комутатор на приемните антени;

        - пулт за настройка на ФАП;

        - запомнящо устройство на приемника (комутаторни табла);

        - апаратура за адаптация;

        - апаратура за ТУ-ТС "Дистанция-3";

        - пулт на началника на р/ст;

        - неоперативен комутатор;

        - радиорелейна станция Р-405МПТ-1;

        - апаратура П-319Г;

        - система за електрозахранване на радиостанцията;

        - пулт за управление;

        - датчик Р-010;

        - микротелефонна гарнитура;

        - допълнително оборудване.

  

    б) на приемната апаратна:

        - приемник Р-160П - 2бр.

        - апаратура за ТУ-ТС "Дистанция-3";

        - пулт на старшия радист;

        - комплект телеграфна засекретяваща апаратура;

        - апаратура за адаптация;

        - радиорелейна станция Р-405МПТ-1;

        - апаратура П-319Г;

        - допълнително оборудване.

 

 Технически характеристики:

    1. Диапазон на работните честоти (1.5 - 60) Mхц;

    2. Количество работни честоти - 5 850 000;

    3. Честотен интервал - 10 Хц;

    4. Мощност на предавателя - 1000 Вт.;

    5. Време за пренастройка - 0.3 сек.;

    6. Далечина на свръзка:

        - в КВ диапазон до 2000 kм;

        - в УКВ диапазон до 150 kм;

        - във време на движение до 70 кm;

    7. Електрозахранване:

 

 http://media.snimka.bg/5518/017292316-big.jpg

 

        - външна трифазна мрежа, 380 V, стабилизатoр;

        - бензинов агрегат АБ-8-Т/400 СТС-10/0.5;

        - дизелов агрегат ЭСД-8-Т/400 за МТ-ЛБ;

        - резервен източник ЭУМТ-16-Т/400 за МТ-ЛБ;

        - резервен източник ЭУ-375-16-Т/400за УРАЛ-375;

    8. Екипаж - 4 души.

    9. Време за развръщане:

        - пълен екипаж - 2.5 часа;

        - за работа в движение - 5 -10 мин.;

    10. Площадка за развръщане - 150 х 100 м.

 
Модификации
            Р-161-5 "Полюс"
            Р-161-5П "Полюс"
            Р-161-5ПМ "Полюс 5М"
            Р-161А2 "Екватор"
            Р-161А2М "Екватор"
            Р-161А1;
            Р-161А2МБ;
            Р-161А2;
            Р-161;
            Р 1615М;
            Р-161-15;
            Р-161БМ;
            Р-161БМ1;
            Р-161БМ2;
            Р-161МБ2;
            Р-161Б;
            Р-161ПУ;
            Р-161У.

 

 Р-161А2 - апаратна
Р-161А2 - апаратна
 
 
 http://media.snimka.bg/5517/017290124-big.jpg

 

 Р-161А2 - апаратна

 

 http://media.snimka.bg/5517/017290110-big.jpg
 Р-161А2 - апаратна
 

Документация на радиостанция Р-161А2М

 

А) Портфель Р-016В и в нем:

 

1. ЯР2.068.166         Р-016В  Типовой перечень запасных частей   (кол. 2)

2. ЯР2.068.166 КД   Изделие Р-016В Каталог деталей и сборочных единиц

3. ЯР2.068.166         Р-016В  Схемы электрические принципиальные - Альбом 1

4. ЯР2.068.166         Р-016В  Схемы электрические принципиальные - Альбом 2

5. ЯР2.068.166         Техническое описание  - Книга 1

6. ЯР2.068.166         Инструкция по эксплуатации  - Книга 2

7. ЯР2.068.166         Формуляр - Книга 3

8. ЯР2.068.166         Техническое описание  - Книга 4

9. ЯР2.068.166         Техническое описание  - Приложение: Схемы расположения элементов

 

Б) Портфель Р-160П и в нем:

 

1. Упаковочный лист в портфеле на эксплуатационную документацю радиоприемника Р-160П

2. ЦЛ2.003.067 ТО  Радиоприемник Р-160П:  Техническое описание и инструкция по эксплуатации    

3. ЦЛ2.003.067 ТО1  Радиоприемник Р-160П:  Техническое описание и инструкция по эксплуатации – Приложение  1: Схемы электрические принципиальные    

4. ЦЛ2.003.067 ТО2  Радиоприемник Р-160П:  Техническое описание и инструкция по эксплуатации – Приложение  2: Схемы расположения элементов

5. ЦЛ2.003.067 ИО  Радиоприемник Р-160П:  Инструкция по техническому обслуживанию

6. ЦЛ2.003.067 ФО  Радиоприемник Р-160П: Формуляр

7. ЦЛ2.243.007 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б2-12

8. ЦЛ2.030.058 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б2-33

9. ЦЛ2.068.185 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б2-4

10. ЦЛ2.087.080 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б3-28

11. ЦЛ2.205.029 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б1-4

12. ЦЛ2.390.011 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б7-2

13. ЦЛ2.068.235 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б5-72

14. ЦЛ2.068.214 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б5-46

15. ЦЛ2.068.202 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б4-12

16. ЦЛ2.068.219 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б4-25

17. ЦЛ2.068.220-01 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б5-2

18. ЦЛ2.030.057 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б2-32

19. ЦЛ2.205.032 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б1-6

20. ЦЛ2.206.060 КД   Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б1-2

21. ЦЛ2.003.067 КД   Радиоприемник Р-160П: Каталог деталей и сборочных единиц

22. № 665517 Типовой перечень запасных частей Блок Б2-12

23. № 665518 Типовой перечень запасных частей Блок Б2-33

24. № 665515 Типовой перечень запасных частей Блок Б2-4

25. № 665260 Типовой перечень запасных частей Блок Б3-28

26. № 665514 Типовой перечень запасных частей Блок Б1-4

27. № 665476 Типовой перечень запасных частей Блок Б7-2

28. № 665474 Типовой перечень запасных частей Блок Б5-72

29. № 665469 Типовой перечень запасных частей Блок Б5-46

30. № 665478 Типовой перечень запасных частей Блок Б4-12

31. № 665480 Типовой перечень запасных частей Блок Б4-25

32. № 665465 Типовой перечень запасных частей Блок Б5-2

33. № 665432 Типовой перечень запасных частей Блок Б2-32

34. № 665523 Типовой перечень запасных частей Блок Б1-6

35. № 665522 Типовой перечень запасных частей Блок Б1-2

36. № 665449 Типовой перечень запасных частей: Радиоприемник Р-160П

37. № 665221 Типовой перечень запасных частей: Опорный генератор «Гияцинт-М»

 

В) Портфель АБ-482 и в нем:

 

1.  ЖЯ2.081.787-А  Блок АБ-482: Схемы электрические принципиальные -  Альбом № 1

2.  ЖЯ2.081.787-А  Блок АБ-482: Ведомость ЗИП -  Альбом № 2

3.  ЖЯ2.081.787-А  Блок АБ-482: Типовой перечень запасных частей (кол. 2)

4.  ЖЯ2.081.787-А  Блок АБ-482: Техническое описание – Книга 1

5.  ЖЯ2.081.787-А  Блок АБ-482: Инструкция по техническому обслуживанию – Книга 2

6.  ЖЯ2.081.787-А  Блок АБ-482: Формуляр - Книга 3

 

Г) Комплект документации к АБ-481:

 

1.  ЖЯ2.081.939-А  Блок АБ-481: Схемы электрические принципиальные -  Альбом № 1

2.  ЖЯ2.081. 939-А  Блок АБ-481: Ведомость ЗИП -  Альбом № 2

3.  ЖЯ2.081. 939-А  Блок АБ-481: Типовой перечень запасных частей (кол. 2)

4.  ЖЯ2.081. 939-А  Блок АБ-481: Техническое описание – Книга 1

5.  ЖЯ2.081. 939-А  Блок АБ-481: Инструкция по техническому обслуживанию – Книга 2

6.  ЖЯ2.081. 939-А  Блок АБ-481: Формуляр - Книга 3

 

Д) Портфель «Лазурь» №1 и в нем:

 

1. ЦЛ2.209.009 ТО  Устройство «Лазурь»: Техническое описание и инструкция по эксплуатации    

2. ЦЛ2.209.009 ТО1  Устройство «Лазурь»: Техническое описание и инструкция по эксплуатации – Приложение  1: Схемы электрические принципиальные и перечни элементов

3. ЦЛ2.209.009 ТО2  Устройство «Лазурь»: Техническое описание и инструкция по эксплуатации – Приложение  2: Схемы расположения элементов

4. ЦЛ2.209.009 ФО  Формуляр

5. ЦЛ2.209.009 ИО  Инструкция по техническому обслуживанию

6. ЦЛ2.087.080 ТО1 Блок Б3-28: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

 

Е) Портфель «Лазурь» №2 и в нем:

 

1. ЦЛ2.209.009 КД  Устройство «Лазурь»: Каталог запасных частей

2. № 665295  Устройство «Лазурь»: Типовой перечень запасных частей

3. № 665260  Типовой перечень запасных частей Блок Б3-28

4. ЦЛ2.087.080 КД  Каталог деталей и сборочных единиц Блок Б3-28

5. № 665221 Типовой перечень запасных частей: Опорный генератор «Гияцинт-М»

 

Ж) Портфель Р-161А2М №1 и в нем:

 

Ж1) Полотняный чехол к ЕСБ-12-ВС

1. № 80/902401011-40001 Генераторы синхронные трехфазные серии ЕСС: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

2. № 80/902401011-40001 Генератор синхронный трехфазный типа ЕСС-62-4У2: Паспорт

3.  IAPZ-738 Truck trailer chassis: Operator’s Manual

4. Электростанция бензиновая типа ЕСБ-12-ВС-М1УХЛ1: Формуляр

5. № 80/902401011-40001 Электростанция бензиновая типа ЕСБ-12-ВС-М1 и электроагрегат бензиновый АБ-12М1: Руководство по эксплуатации

6. Прибор контроля изоляции Ф419 (Ф419Т): Паспорт

7. 320-01-1000400-01 РЭ Стационарные двигатели ЗМЗ-320-01, ЗМЗ-321-01, ЗМЗ-322-03: Руководство по эксплуатации

8. №633061  Типовой перечень запасных частей электростанции ЕСБ-12-ВС-М1

9. 1БЦ.653.013 (014Д1) Типовой перечень запасных частей электроагрегата АБ-12М1

10. ЖУИЦ.563410.002 ИЭ  Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные – Lead acid starter storage batteries: Инструкция по эксплуатации

11. ПО-31 ПС Огнетушитель ЦО2 ручной ОУ-2: Паспорт

 

Ж2) Пластмассовый чехол №1 к Р-326М

1. ИР3.577.002 ИЭ  Батарея аккумуляторная: Инструкция по эксплуатации  

2. ИР3.577.003 ФО  Батарея аккумуляторная: Формуляр (кол. 4)

3. ИР2.029.022 ИО  Радиоприемник Р-326М:  Инструкция по техническому обслуживанию

4. ИР2.029.022 ФО  Радиоприемник Р-326М: Формуляр

5. ИР2.029.022 ТО  Радиоприемник Р-326М: Техническое описание и инструкция по эксплуатации    

6. ИР2.029.022 ТО1  Радиоприемник Р-326М: Техническое описание и инструкция по эксплуатации – Альбом схем  

7. ИР2.029.022 КД  Радиоприемник Р-326М: Каталог деталей и сборочных единиц

8. № 665303 Типовой перечень запасных частей: Радиоприемник Р-326М

 

Ж3) Пластмассовый чехол №2

1. Р-010-ТО Датчик кода Морсе Р-010: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

2. Р-010-ТО Датчик кода Морсе Р-010: Формуляр

3. 2.700.005 ТО Прибор измерительный Р-321: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

4. 2.700.005 ФО Прибор измерительный Р-321: Формуляр

5. № 666163 Типовой перечень запасных частей Прибор измерительный Р-321

6. ИАПФ.561200.004 ЗИ  Комплект ЗИП одночинный агрегатов АБ-8-Т/230/М; АБ-8-Т/2400/М: Ведомость ЗИП

7. ЖУИЦ.563410.002 ИЭ  Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные емкостью свыше 30Ач: Инструкция по эксплуатации

8. 37.201.0009-78 ФО  Силовая установка бензиноэлектрического агрегата АБ8М: Формуляр

9. БИЮН.561000.004 ФО Электроагрегат бензиновый унифицированный переменного тока типа АБ-8: Формуляр

 

Ж4) Пластмассовый чехол №3

1. РГ2.180.009-01 ПС  Апарат телефонный ТА-57: Паспорт

2. Лампа ГУ-78В: Паспорт (кол. 2)

3. Сертификат качества Р-161А2М

4. ПО-31 ПС Огнетушитель ЦО2 ручной ОУ-2: Паспорт (кол. 2)

5. Часы (Clock) 122 ЧС: Паспорт

6. Прибор электроизмерительный комбинированый Ц-4353 В4.1 (В4.2): Паспорт

 

Ж5) Пластмассовый чехол №4

1. Установка фильтровентиляционная автомобильная ФВУА-100Н-12 (ФВУА-100Н-12Ф): Техническое описание и инструкция по эксплуатации

2. Установка фильтровентиляционная автомобильная ФВУА-100Н-12 (ФВУА-100Н-12Ф): Формуляр

3. К000.ТО Автомобильные кузова-фургоны типа «К»: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

4. К000.ТО Автомобильный кузов-фургон К6.131: Приложение к техническому описаниюи инструкции по эксплуатации

5. К000.37.60.000 ПС  Щит с автоматической защитой:  Паспорт

6. К131.37.20.000 ПС  Щит питания:  Паспорт

7. Отопительно-вентиляционные установки типа ОВ-65 и ОВ-95: Руководство по эксплуатации

8. К6 131 ПС Автомобильный кузов-фургон К6.131 установленный на шасси автомобиля ЗИЛ-00131Н: Паспорт

9. 0.283.287 ПС Тягометр, напорометр ТмМП-100, НМП-100, ТНМП-100: Паспорт

10. ИЖЕВ.527112.001 ПС Электродвигатель ДП80-120-10-12: Паспорт

11. ЖУИЦ.563410.002 ИЭ Lead acid starter storage batteries of capacity higher then 30 Ah: Operating Instructions

12. ФЛ3.585.030 ТО Батарея 2НКП-20; Аккумулятор НКП-20: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

13. ФЛ3.585.037 ФО Батарея аккумуляторная 2НКП-20; (Аккумулятор НКП-20): Формуляр (кол. 4)

 

З) Портфель Р-161А2М №2 и в нем:

 

1. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М:  Схемы электрические принципиальные - Альбом 1

2. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М: Схемы электрические принципиальные - Альбом 2

3. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М: Схемы электрические принципиальные - Альбом 3

4. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М: Схемы электрические расположения

5. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М: Чертежи маркировочные

6. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М: Инструкция по развертыванию антенн

 

И) Портфель Р-161А2М №3 и в нем:

 

1. №665549 Изделие Р-161А2М: Типовой перечень запасных частей (кол. 2)

2. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М: Формуляр – Книга 1 - всего книг 2

3. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М: Формуляр – Книга 2 - всего книг 2

4. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М: Ведомость ЗИП

5. ХЖ4.115.003 ТО Телескопическая мачта: Техническое описание и инструкция по эксплуатации (лол. 2)

6. ХЖ4.115.062 ПС1 Телескопическая мачта: Паспорт (кол. 2)

7. Г6 0.310.012 ТО Электроустановки ЭУ 131-8-Т/230;  ЭУ 131-8-Т/400: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

8. Г6 0.310.012 ФО Электроустановки ЭУ 131-8-Т/230;  ЭУ 131-8-Т/400: Формуляр

9. № 665534 Типовой перечень запасных частей - Изделие: Электроустановки переменного тока автомобиля ЗИЛ-131 мощностю 8 кВт (кол. 2)

10. 6БА.020.003 ТО Установки генераторные УГ-8-Т/230-М1: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

11. ИАПФ.561.232.006 ТО Электроагрегат бензиновый унифицированный АБ-8-Т/400/М: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

12. 37.201.0001-78 ТО Силовая установка бензиноэлектрического агрегата АБ8М; АБ8-0001008-А; АБ8Е-0001008-А: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

13. 2ВЦ.380.137 ТО Стабилизатор напряжения СТС-С: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

13. 0.005.029 ТО Радиостанция Р-105м; Р-108м; Р-109м: Техническое описание и инструкция по эксплуатации

14. 0.005.029 ФО Радиостанция Р-105м: Формуляр

 

Й) Портфель Р-161А2М №4 и в нем:

 

1. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М:  Техническое описание – Книга 1

2. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М:  Техническое описание – Книга 2

3. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М:  Инструкция по эксплуатации – Книга 1

4. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М:  Инструкция по эксплуатации – Книга 2

5. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М:  Инструкция по техническому обслуживанию

6. ЯР1.600.028 Изделие Р-161А2М:  Характерные неисправности и методы их устранения

 
Източник: Russian Arms forum
{START_COUNTER}