Радиостанции Р-31М, 32(К), 33(М,У)

Радиостанции Р-31М, Р-32, Р-32К, Р-33, Р-33М, Р-33У

 

1. Предназначение

 

   Радиостанциите са предназначени за осъществяване на двустранна служебна симплексна радиотелефонна връзка в тактическите звена и бойни групи.

    Те са носими, ултракъсовълнови с честотна модулация, осигуряваща влизане във връзка без търсене и донастройка с радиостанции от същия тип върху средно пресечена местност по всяко време на денонощието. Запазват пълна работоспособност без влошаване на електрическите си параметри във всякакви климатични условия, при понижено налягане, при температура на околната среда от минус 40 до плюс 50 С и при относителна влажност на въздуха 98%.

    Радиостанциите са напълно херметезирани, могат да работят при наличие на валежи, издържат на потапяне във воден слой до 0,5м и не се повреждат при циклични изменения на температурата. Работоспособни са при сътресения и вибрации породени при пренасяне от радиста или при превозване с автомобили или бронемашини с всякакви скорости и по всякакви пътища.

 

2. Основни параметри и размери

 

    Точността на установяване на честотата от всички дестабилизиращи фактори в температурния интервал е по-добра от 3,5 kHz. Чувствителността на микрофонният вход е по-добра от 1mV за честота 1000 Hz и девиация +/-3,5 kHz. Максимална девиация +/-5 kHz, подтискането на страничните излъчвания на радиопредавателя е:

        а) на хармоничните >/= 50 dB

        б) на всички останали >/= 60 dB

    Чувствителността на приемника при номинална  девиация 3,5kHz и модулираща честота 1000 Hz, отношение сигнал/шум на изхода 20 dB и изключен шумоподавител е не по-лоша от 1 микроволт.

    Изходна нискочестотна мощност на приемника е не по-малка от 3mW.

    Избирателноста по съседен канал, измерена по двустапален метод е не по-лоша от 60 dB.

   Неравномерността на честотната характеристика на радиоканала е не повече от 12 dB,  честотната лента от 0,3 до 3,4 kHz.

    Коефициента на нелинейни изкривявания на радиолинията е не повече от 15%.

    Номинално захранващо напрежение 12V.

 
 Р-31М

 

 Общи снимки-9149112Общи снимки-9149123

 

     Радиостацията осъществява  двустранна симплексна радиотелефонна свръзка  в тактическите звена.

    Видове работа - телефония с ЧМ, симплекс (F3E). Време за пренастройка – 30 сек. денем и 50 сек. - нощем. Защита на входа - от предаватели с мощност 100 W на разстояние - 3м.

    Антени: Радиостанцията работи с антени  щир 1,5м. (тип Куликов) и бягаща вълна.

    Тегло: 4,1kg.

    Габарити: 300х180х75 мм.

    Технически характеристики:

         1. Честотен диапазон на радиостанцията - от 44,000 до 53,9875 MHz;

         2. Количество работни честоти - 800;

         3. Честотен интервал - 12.5 kHz;

         4. Номинална изходна мощност върху товар (50+/-2) ом - не по-малка от 1W;

        5. Далечина на свръзка - в равнинна местност 8 kм; - в среднопресечена местност  до - 5 kм.

        6. Електрозахранване - 12 V.

 

 
 Р-32

 

 Общи снимки-9149125Общи снимки-9149126

 

Радиостанцията е носима, УКВ-ЧМ, предназначена за осъществяване на двустранна симплексна радиотелефоннa свръзка в тактическите звена.

     Видове работа  - телефония с ЧМ, симплекс (F3E).

    Антени: Радиостанцията работи с антени щир 1,5м. (тип Куликов) и бягаща вълна;

    Тегло: - 2,8kг .

    Габарити: - 180х180х75 мм.

    Технически характеристики:

        1. Диапазон на работните честоти - 44 - 53.9875 MHz;

        2. Количество работни канали - 100;

        3. Честотен интервал - 100 kHz;

        4. Номинална изходна мощност върху товар (50+/-2) ом - не по-малка от 0,2 W;

        5. Далечина на свръзка - в равнинна местност 1.3 kм. - в среднопресечена местност - 5 kм.

        6. Консумацията на радиостанцията при захранващо напрежение 12V е:

                 а) в режим предаване - не по-голяма от 170 mA,

                 б) в режим приемане - не по голяма от 60 mA.

     Времето за непрекъсната работа с една батерия при съотношение 1:10 и температура на околната среда (20+/-5) C е не по-малко от 14 часа.

 

 
 Р-32К

 

Радиостанцията е носима, УКВ-ЧМ, предназначена за осъществяване на двустранна симплексна радиотелефонна свръзка в тактическите звена.

     Видове работа - телефония с ЧМ, симплекс (F3E).

     Антени: Радиостанцията работи с антени щир 1,5м. (тип Куликов) и бягаща вълна.

     Тегло: - 2,7 kг

      Габарити: -180х180х75 мм.

     Технически характеристики:

         1. Диапазон на работните честоти - 26 - 87.975 MHz;

         2. Количество работни канали - 400;

         3. Честотен интервал - 25 kHz;

         4. Номинална изходна мощност върху товар (50+/-2) ом - не по-малка от 1 или 0.25 W;

         5. Далечина на свръзка - в равнинна местност 1 kм. - в среднопресечена местност - 5 kм.

         6. Електрозахранване - 12 V;

 

 

 
 Р-33

 

Радиостанцията е предназначена  за осъществяване на двустранна симплексна радиотелефонна свръзка в тактическите звена. Радиостанцията е носима, УКВ с ЧМ, с възможност за предаване на данни със скорост до 16 kbit/сек. Херметизирана, запазва работоспособноста си при циклични изменения на температурата.

    Видове работа - телефония ЧМ (F3E); предаване на данни (F1D).

    Антени:  Радиостанцията работи с антени от типа: 1.5м. щир и спираловидна антена с дължина 500 мм.

    Технически характеристики:

        1. Диапазон на работните  честоти - 30 - 79.9875 MHz;

        2. Количество работни  честоти - 4000;

        3. Честотен интервал - 12.5 kHz;

        4. Количество работни канали - 2000;

        5. Честотен интервал - 25 kHz;

        6. Мощност на предавателя 1Вт. и 0.1 W; 

        7. Далечина на свръзка 5 km;

        8. Електрозахранване акум. 12 V,1,8а.   

    Има възможност за включване на специална (засекретяваща) апаратура.

 

 
 Р-33М

 

 Общи снимки-9149109Общи снимки-9149124

 

Радиостанцията е предназначена  за осъществяване на двустранна симплексна радиотелефонна свръзка в тактическите звена. Радиостанция Р-33М е носима, УКВ с ЧМ, има възможност за предаване на данни със скорост до 16 kbit/сек. Херметизирана, запазва работоспособноста си при циклични изменения на температурата.

    Видове работа: - телефония ЧМ (F3E);  предаване на данни (F1D).

    Антени: Радиостанцията работи с антени от типа: 1.5м. щир и спираловидна антена с дължина 500 мм.

 Технически характеристики:

        1. Диапазон на работните  честоти - 30 - 79.9875 MHz;

        2. Количество работни  честоти - 4000;

        3. Честотен интервал - 12.5 kHz;

        4. Количество работни канали - 2000;

        5. Честотен интервал - 25 kHz;

        6. Мощност на предавателя 2 W и 0.1 W;

        7. Далечина на свръзка 7 km;

        8. Електрозахранване акум. 12 V,1,8а.

    Има възможност за включване на специална (засекретяваща) апаратура.

 

 
 Р-33У

 

Радиостанцията е возима или стационарна и е организирана като цялостен радиокомплекс. В зависимост от предназначението си УКВ комплекса се произвежда в четири варианта с различна комлектация.

 

    Включва в себе си следните основни елементи:

        - Радиостанция Р-33 (Р-33М);

        - Усилвател на мощност Р-33У (25W);

        - Автоматично антенно-съгласуващо устройство Р-33А;

        - Блок за управление БУ-1;

        - Блок за управление БУ-2;

        - Високоговорящо устройство ВГУ;

        - Съгласуващо устройство СУ-1 (обособено като антенна глава)

        - Съгласуващо устройство СУ-2 (обособено като антенна глава);

        - Защитно устройство ЗУ;

        - Гарнитура микротелефонна;

        - Монтажен комплект на антенно устройство;

        - Антени;

 

    Тактико-технически данни:

        1. Честотен диапазон - стъпално през 12,5 kHz в участъка 30,000 до 79,9875 MHz при общ брой на каналите и честотите 4000;

        2. Номинална изходяща мощност на предавателя върху еквивалентен товар (50+/-2) ом - не по-малко от 25 W;

        3. Точност на установяване на честотата - 2 kHz;

        4. Максимална девиация - не по-голяма от +/- 5kHz;

        5. Чувствителност на приемника - не повече от 1.5 мкВ;

        6. При работа на два комплекса с една антена - не повече от 2 мкВ.

        7. Подтискане на хармоничните на антенния изход - не по-малко от 80 dB за диапазона 30-50 MHz и 50 dB от 50 до 80 MHz.;

        8. Скорост за предаване на данни в цифровия канал - 16 kbit/S.

        9. Стандартно входно/изходно напрежение на високоскоростния цифров канал - от 3 до 12V.

    Комплекса е работоспособен в температурния интервал от -30 до +50 С и относителна влажност на въздуха до 98% при температура 40 С.

    Захранването на комплекса се осъществява от бордова мрежа на постоянен ток 26V с допустими отклонения от -4 до +3V и заземен минус. В стационарни условия или при наличие на захранваща мрежа 220V/50 Hz може да се захранва посредством блок захранващ БЗ-400.

    Токът консумиран от комплекса при номинално напрежение не трябва да бъде повече от:

        - в режим приемане - 1.5А;

        - в режим предаване - 10А;

    Габаритни размери на комплекса (без съгласуващите и развързващи устройства) с амортизираща рама - 440 х 245 х 240 mm.  

    Маса на основния комплект на комплекса - не повече от 49 кг.

 

 

Петьо Недев LZ5XP

ICQ 91-826-204

{START_COUNTER}