Радиостанции Р-51М2 и Р-51М3

 Радиостанция Р-51М2
 
Радиостанция Р-51М2 е предназначена за осъществяване на КВ симплексна радиосвръзка на място и в движение. Осигурява телефонна и телеграфна работа, ръчна ретранслация и дистанционно управление. Работната честота се установява едновременно за предаване и приемане чрез превключвателите на честотния синтезатор.     Поради характера на честотообразуването за работа се забраняват следните честоти: кратни на 1 Мхц (2,3,4...11)+/-/3,5 Кхц; чест.(2,6;3,6;4,6;...11,6)+/-/3,5 Кхц; ч.(3,4;5,1;6,8;8,5)+/-/200 Кхц.

    Видове работа: слухова тлг с АМ (А1А); тонална тлг (А2А); еднолентова тлф с носеща честота (Н3Е); еднолентова тлф с напълно подтисната носеща (J3E). Р/станцията работи на горна странична лента.

    Антени: щирева антена - 4м, закрепена на борда на автомобила; щирева антена - 10м; наклонен лъч-15м., на мачта, 8м. с противовес 15м, на височина 1м. по посока на кореспондента; симетричен дипол 2 х 20м., издигнат на две мачти с височина 6 – 8 м. Радиостанцията се намира в средата, свързана към антената чрез фидерна линия; Г и Т-образни антени с L на рамото 20 м., на мачта с височина 6 – 8 м.

    Далечина на свръзката: Радиостанцията осигурява двустранна радиосвръзка с еднотипни радиостанции при средно пресечена местност по всяко време на денонощието и годината на подходяща честота при номинално захранващо напрежение на разстояния:

    - при работа в движение с щирева антена 4м - до 30 км;
    - при работа от място с щирева антена -10м и наклонен лъч - до 100 км;
    - при работа от място със симетричен дипол -над 150 км;
    - при работа от изнесен пункт с ТАП-67, свързан с радиостанцията с двупроводен полеви кабел до 1500 м. - според типа антена.

    При дистанционно управление на положение "служебен разговор" радиостанцията дава възможност за разговор между изнесения пункт и обслужващия радиостанцията оператор с помощта на ТАП - 67 и микротелефонна гарнитура.

    Тегло на радиостанцията - 70 кг; на промишления комплект - 100 кг.
 
    Габарити: - 520 х 453 х 520мм.

Технически характеристики:

    1. Диапазон на работните честоти - 2.0 - 11.999 Мхц;

    2.Честотен интервал – 100 Хц;

    3. Мощност на предавателя - 40-80 Вт.

    4. Относителна нестабилност на работната честота - 2х10Е-6;

    5. Интермодулационни изкривяван. – 26 dB;

    6. Чувствителност на приемника - за режими А2А,Н3Е,J3E-5µV, за режим А1А-2µV;

    7. Електрозахранване - 220V(промишлено.);

    8. Консумиран ток - в режим предаване-2A, в режим приемане-0.5A, в режим дежурен прием - 0.2A(промишлен токов източник); в режим предаване - 20A, в режим приемане -5A, в режим дежурен прием -2.5A (постоянен токов източник);

    9. Работен температурен интервал от +65 до - 40 градуса.
 
 
 Радиостанция Р-51М3
 
Предназначена е за приемане и предаване на еднолентови сигнали с амплитудна и честотна модулация. Може да работи в състава на подвижни и стационарни обекти. Има вградена избирателна система, отговаряща на CCIR Rec.493-3.

Видове работа:

    Еднолентова тлф по горна (+J3E) и долна(-J3E) странични ленти; АТлг (A1A); ЧТлг (F1B) с девиация 170 Хц. Р/станцията работи с ААСУ. Пулта за управление на радиостанцията и ААСУ могат да се изнасят на разстояние до 10 м. Има възможност за предварителна подготовка на 99 работни канала с време за пренастройване - 5 сек.

    Антени: 4 - метрова и 10 - метрова пръчковидни антени, антена "бягаща вълна" (50м) и симетричен дипол.

Технически характеристики:

    1. Диапазон на работните честоти - 1.6 - 11.999 Mхц.

    2. Честотен интервал – 100 Хц.

    3. Мощност на предавателя - 20-30 Вт.

    4. Относителна нестабилност на работната честота - 2х10Е-6.

    5. Ниво на хармоничните излъчвания на предавателя - 40dB

    6. Ниво на страничните излъчвания - от -40 до -75dB.

    7. Интермодулационни изкривявания - -26 dB.

    8. Чувствителност на приемника - 1.2 µV.

    9. Избирателност на приемника - 64dB.

    10. Динамичен диапазон на приемника - 70dB.

    11. Електрозахранване - 220 V(промишлено).

    12. Консумиран ток - токоизточник 12V-7A(прм), -15A(прд); токоизточник 24V -3.5A(прм), -8A(прд).

    13. Работен температурен интервал - от +65 до -40 градуса.
 
{START_COUNTER}