Радиостанция Р-71

 

    Радиостанцията е предназначена за осигуряване на радиосвръзка на място и във време на движение в диапазоните от 2 - 12 мхц и 21.5 - 46,1 мхц.


    С наличното оборудване апаратната осигурява:


    - едновременна работа на КВ радиостанция и двете УКВ радиостанции с усилватели на мощност (УМ-50) на място и в движение;


    - едновременна работа на КВ радиостанция и една от УКВ радиостанция на обща 4 метрова пръчковидна антена;


    - дистанционно управление на радиостанциите по двупроводни кабелни линии включени към комутиращото устройство (КУ-82);


    - управление на всички радиостанции от пулта на командира и на радиста;


    - зареждане на акумулаторите за УКВ радиостанция от елекро- захранващата мрежа;


    - служебна свръзка с други апаратни от свързочния възел.


    Далечина на свръзката за КВ радиостанция варира от 30-150 км в зависимост от типа на антената. За УКВ радиостанция с УМ-50 е до 25-50 км. (без УМ-8 - 20км).

    Апаратната се захранва от 2 агрегата АБ-1-П/30 работещи посменно. Към тях в буферен режим са включват 2 оловни акумулатори 6СТ-135. За УКВ радиостанции е предвидено резервиране на захранване чрез зарядна касета с 12 броя акумулаторни батерии КН-14 (КНП-20).

    Радиостанцията е монтирана на машина с висока проходимост УАЗ-452.     Състав:

    - КВ радиостанция Р-51 М - 1бр.

    - УКВ радиостанции Р-105 М(Р-108 М, Р-109 М) - 2бр.

    - Усилвател на мощност УМ-50 - 2бр.

    - Антенна приставка за УКВ радиостанции - 1бр.

    - Антенна приставка за КВ радиостанция - 1бр.

    - Пулт на радиста - 1бр.

    - Пулт на командира - 1бр.

    - Комутиращо устройство КУ-82 - 1бр.

    - Телефонни апарати ТАП-77 - 2бр.

    - Зарядна касета за КН-14 - 1бр.

    - Телескопична антенна мачта 11м - 1бр.

    - Кабел за дистанционното управление, на макара до 250м - 2бр.

    - Пръчковидна антена 4м - 2бр.

    - Антена "симетричен дипол" - 1бр.

    - Антена "Наклонен лъч" - 1бр.

 

{START_COUNTER}