Р - 81

КЩМ  Р - 81 "Делфин"

 

1. Предназначение:

Р-81 представлява подвижен свързочен възел и служи за осигуряване на КВ и УКВ радиосвръзка в тактическите звена на управление по един КВ и два УКВ канала.

 

2. Основно оборудване:

        - Р-130М - 1 бр.;

        - Р-123МТ - 1 бр.;

        - Р-123М - 1 бр.;

        - Р-31 - 1 бр.;

        - Р-31ПАР - 2 бр.;

        - ТА-77 - 2 бр.;

        - НТП-15 - 1 бр.;

        - ЛПК - 1000 м.

 

3. Бойни възможности:

        - КВ и УКВ радиосвръзка;

        - осъществяване на радиосвръзка с еднотипни машини по всяко време на денонощието ;

        - работа на всички радиостанции, влизащи в комплекта – заедно или поотделно ;

        - работа на всяка радиостанция от ПК, ПО, ПС и от ПР ;   от ПВ се работи само с Р-123 ;

        - осигуряване на вътрешна селктивна връзка между членовете на екипажа, а само от ПК и ПС – работа по способа  “Окръжно” или “Тревога” ;

        - дистанционно управление на радиостанциите както следва:

                - Р-130, 123, 111 - по р/к с Р-31ПАР - до 1500 м;

                - Р-130, 123, 111 - по 2пр кабел с ТА-77 - до 1000 м;

                - дистанционен запуск на агрегата;

        - автоматична ретранслация на кои да е две станции от състава ;

        - комутация до 10 ( 15 ) външни телефонни линии ;

        - възможност за непрекъснато захранване на място и в движение.

 

4. Антени и далечина на свръзка:

        - АЗИ ;

        - 6м. комбинирана, пръчковидна телескопична антена  ( ПТА ) ;

        - 4м. пръчковидна ;

        - 10 м. полутелескопична мачта ( ПТМ ) ;

        - аварийна - 5 км.

    
               

Р/станции

Антени

Вид работа

Далечина на свр.,  км

 

 

 

Р-130М

АЗИ

ТЛФ ОМ

45 – 100

ТЛГ АТ

45 – 100

10 м. ПТМ

ТЛФ ОМ

30 – 75

ТЛГ АТ

30 – 75

4 м. пръчковидна

ТЛФ ОМ

20 – 50

ТЛГ АТ

20 – 50

 

 

Р-123

4м. пръчковидна

ТЛФ

20

Комбинирана антена,
6 м. пръчковидна телескопична антена

 

 

ТЛФ

20

 


 

 

Р-31

1,5 м. “Куликов”

ТЛФ

3 – 5

{START_COUNTER}