Технически характеристики на полевите кабели ВКШ-2 и ЛПК-79

Кабел  ВКШ-2  (войскови кабел ширмован)

 
 Бойно използване:
 

Лекият полеви кабел ВКШ-2 (войскови кабел ширмован) е предназначен за устройване при всякакви метеорологични условия на полеви кабелни линии с неголяма дължина, съединителни и абонатни линии в свързочни възли и пунктове за управления.

 
 http://media.snimka.bg/8991/024236698-big.jpg?r=0
 
Кабелът се съхранява навит на метални макари, като при развръщане и събиране му се използва метална катюшка с ръчка. За включване към крайните устройства (ТА, УВС, РЕС и др.) се използват така наречените „камшици” (муфа с около 2 м. ВКШ)
     
Конструкция:
  
 http://media.snimka.bg/8991/024236711-big.jpg?r=0
  

Кабелът се състои от две гъвкави токопроводими жила, всяко от които се състои от 4 медни и 3 стоманени усукани в сноп проводници. Стоманените проводници осигуряват зададената товароносимост и якост на скъсване на кабела. (виж горната схема)

Изолацията на кабела е от полиетилен и е изпълнена в два различни цвята. Изолираните токопроводими жила са положени успоредно в защитна обвивка от поливинилхлориден черен пластификат.

 
  Общо  1 жило2 жило
Дължина
 405 м. на една макара  
Брой жила 
2  
Количество на проводници

14 броя
  (8 медни и 6 стоманени)

7 броя
(4 медни и 3 стоманени)

7 броя
(4 медни и 3 стоманени)

Сечение на жилата
  0.75 мм2 0.75 мм2
 Външна изолация Поливинилхлориден черен пластификат
 
 
  Таблица с техническите параметри на ВКШ-2 и ЛПК-79 (лек полеви кабел)
 
http://media.snimka.bg/8979/024213982-big.jpg?r=0
{START_COUNTER}