Радиостанция Р-111

 Радиостанция Р-111
 
R-111
 
      Предназначена е да осигурява двустранна радиосвръзка на място и в движение както с еднотипни радиостанции, така и със съвместими по диапазон и модулация радиосредства. Настройва се предварително на 4 фиксирани честоти     Радиостанцията е возима, приемопредавателна, телефонна, УКВ с ЧМ и осигурява следните режими на работа:

    - дежурно приемане;

    - приемане и предаване с 1, 20 и 100 % мощност;

 

Възможности:

    - изпращане и приемане на сигнал с честота 800 Хц, предназначен за установяване на необходимото приемно и предавателно ниво;
    - приемане и предаване по радиото с възможност за повикване на кореспондента, регулиране изходното напрежение на слушалките (не по-малко от 10V) и работа с ШП;
    - дистанционно управление на радиостанцията чрез телефонен апарат ТА-57, свързан с линейните клеми на радиостанцията с двупроводен кабел до 500м с възможност за предаване и приемане на повикване;
    - служебна свръзка по линията с възможност за предаване и приемане на повикването;
    - автоматична ретранслация с включен ШП при съединяване с двупроводна линия на линейните клеми на два приемо-предавателя с използване на ШП;
    - ръчна ретранслация с включен ШП при съединяване с двупроводна линия на линейните клеми на два приемо-предавателя:
    - работа с апаратура за ТС;
    - работа с апаратура за телекодова информация, при сдвоен симплексен вариант - едновременна работа на 2 радиостанции на една антена.

    Радиостанцията работи с ларингофонна гарнитура, която има електромагнитни ларингофони ЛЭМ-3 и нискоомни слушалки ТА-56М. За управление на радиостанцията може да се използува и разговорно устройство Р-124.

 

Антени:

        - 4 м. пръчковидна антена тип АШ - 3.4 м;

        - телескопична мачта 11 м. с противовеси.

     Возимият вариант използува за работа и антена "обемен вибратор".

 

    Далечина на свръзката:

    - при работа по време на движение с щирева антена 3,4 м. – 35 км;
    - при работа на едната радиостанция от място с щирева антена с противовес, поставна на 11 м. мачта, а втората радиостанция, намираща се в движение, с щирева антена 3,4 м. - не по-малко от 45 км;
    - при работа от двата пункта с щирева антени с противовеси, издигнати на 11м. мачти - не по-малко от 60 км;
    - работа с антена "обемен вибратор" (30 -52)Mхц - 70-80 км.

 

    Тегло на работния комплект без захранващия източник и антенното устройство:

    - симплексен вариант - не повече от 100 kг;

    - сдвоен симплексен вариант - не повече от 180 kг.

 

Технически характеристики:

    1. Диапазон на работните честоти 20 - 52 Mхц;

    2. Количество работни честоти - 1281;

    3. Честотен интервал - 25 Кхц;

    4. Мощност на предавателя - 75 Вт;

    5. Електрозахранване 26 V от бордова мрежа;

    6. Работен температурен интервал от +50 до -40 градуса.





{START_COUNTER}