Радиостанция Р-123М

 
 
 Радиостанция Р-123М
 
Р-123М
 
     Предназначена е за радиосвръзка между подвижни обекти. Осигурява двустранна радиосвръзка на място и в движение както с еднотипни радиостанции, така и със съвместими по диапазон и модел радиосредства.

    Настройва се предварително на 4 произволно избрани честоти. Преминаването на една от предварително фиксираните честоти става автоматично.

 

    Радиостанцията е приемопредавателна, телефонна, УКВ, с честотна модулация и осигурява следните режими на работа:

 

        - дежурно приемане;

        - радиотелефонна свръзка - симплекс.

 

    Радиостанцията работи с 4м. щирева антена.

    Свръзка може да се осъществява и с антена с по-малка дължина, но се намалява далечината на свръзката. Чрез допълнителен блок на антенните филтри (БАФ-М) и при съответния подбор на работни честоти, може да се осигури едновременна работа на две радиостанции с една антена.

 

Радиостанцията работи с ларингофонна гарнитура, която има електромагнитни ларингофони ЛЭМ-3 и нискоомни слушалки ТА-56М. За управление на радиостанцията може да се използува и разговорно устройство Р-124.

Технически данни:

 

    1. Диапазон на работните честоти 20- 51.5 MХц ( от 15 до 5,82м) разбит на два поддиапазона: от 20 до 35,75 МХц и от 35,75 до 51,5 МХц.

 

    2. Количество работни честоти - 1261, с интервал между тях 25кХц. Пренастройката от една честота на друга става плавно с оптическа скала.

 

    3. Мощноста на предавателя не по-малко от 20 Вт.

 

    4. Девиация на честотите на приемника 4,5-7 кХц.

 

    5. Чувствителност на приемника при съотношение сигнал/шум, равен на 10:1, не по-малко от 2,5 мкВ при изключен заглушител на шума и не по-малко от 4 мкВ при включен заглушител на шума.

 

    6. Далечината на свръзка с 4м.щирева антена на средно пресечена местност при скорост на движение 40 км/ч за верижни и 100 км/ч за колесни обекти:

        - при изключен ШП - 20 км;

       - при включен ШП - 13 км.

 

    7. Тегло - 45 кг.

 

    8. Електрозахранване 26 V от бордова мрежа.

 

Модификации:

- Р-123 - базова;

- Р-123М - модернизирана;

- Р-123МТ - модернизирана, въведен е режим за предаване на телекодова информация.

 

{START_COUNTER}