Радиостанция Р-130М

 Радиостанция Р-130М
 
 R-130M
 
 Радиостанция Р-130М е танкова, армейска КВ радиостанция, симплексна, лампова, телефонно-телеграфна, с еднополосна модулация, с кварцова стабилизация на честотата.

    Предназна е за радиосвръзка между подвижни обекти. 

    Осигурява двустранна радиосвръзка на място и в движение както с еднотипни радиостанции, така и със съвместими по диапазон и модулация радиосредства.

    Радиостанцията позволява работа с танков шлемофон. Р-130М осигурява съвместна работа с бързодействаща апаратура в ЧТ, а така също и телефонна работа чрез разговорно устройство Р-124. Общото количество на радио лампите е 60, както следва 1П24Б-В =4бр; 1Ж29Б-В=34 бр; 1Ж24Б=20 бр; ГУ-50=2бр.

    Освен това в радиостанцията са използвани и полупроводникови елементи.

   

Радиостанцията осигурява: приемане и предаване на ТЛГ сигнали с АМ (теснолентови и широколентови) - А1А; прием на АМ тлф, двулентова (А3Е); предаване и приемане на АМ тлф, еднолентова (А3J); предаване на АМ тлф, еднолентова с носеща честота(Н3Е); предаване на ТЛГ сигнали с ЧМ (F1B-500); дежурен прием при всички видове работа, с изключение на ЧМ; предаване на ТЛГ сигнали с използуване на бързодействуваща апаратура със скорост на телеграфиране 150 Bd; приемане и предаване с плавно установяване на честотата при всички видове работа, с изключение на еднолентова работа и честотна телеграфия; - дистанционно управление по двупроводна линия с дължина 2 км. от изнесеният телефонен апарат ТА-57;

    Радиостанцията работи с ларингофонна гарнитура, която има електромагнитен ларингофон( ЛЭМ-3) и нискоомни слушалки ТА-56М. За управление на радиостанцията може да се използува и разговорно устройство Р-124. Осигурява дистанционно управление по двупроводна линия на разстояние 2 км. от ТА-57.

Антени:

    а) автомобилен вариант: щирева антена 4м; антена “наклонен лъч” 17м и скъсена 10м; антена “симетричен вибратор 2х25м и 2х15м;
    б) танков вариант: щирева антена 4м; АЗИ; антена симетричен вибратор 2х25 и 2х15м;
    в) в диапазона над 3Mхц е възможна работа с щирева антена 1м.

 

    Далечина на свръзката: с щирева антена 4 м - 20-50 км; с наклонен лъч - 30-75км; със симетричен дипол - 350км; АЗИ - 350км. Не се препоръчва работа със симетричен дипол за разсточния по-малки от 50км.

    Тегло на приемо-предавателя - 42kg; на работния комплект - 100kg.

 

Технически характеристики:

    1. Диапазон на работните честоти - 1.5-10.99 Мхц. (10 поддиапазона):

      1) 1,5-1,99;

      2) 2-2,99;

      3) 3-3,99;

      4) 4-4,99;

      5) 5-5,99;

      6) 6-6,99;

      7) 7-7,99;

      8) 8-8,99;

      9) 9-9,99;

    10) 10-10,99 МХц.

    2. Количество работни честоти - 950.

    3. Честотен интервал - 10 Мхц.

    4. Мощност на предавателя – 40 Вт. (максимално); в автомобилен вариант – 14 Вт. в танков вариант – 10 Вт.; в режим "намалена мощност" - 20% по-ниска.

    5. Чувствителност на приемника: тлг АТ( 2µV/5 µV), еднолент. тлф( 3µV), тлф АМ( 10 µV).

    6. Широчина на пропусканата честотна лента на тлг тракт – 450 Хц/1kХц-АТТ/АТШ;

    7. Избирателност на приемника по огледален и междинночестотни канали - 60dB;

    8. Електрозахранване – 26 V от бордовата мрежа;

    9. Консумиран ток - 13A при предаване, 3.5A при приемане;

    10. Работен температурен интервал – от + 50 до - 40 градуса.

{START_COUNTER}