Радиостанция Р-140

 

Р-140

 
 Предназначена е за осигуряване на радиосвръзка в оперативното и оперативно - стратегическите звена за управление.

    Има възможност за предварителна подготовка на 10 работни честоти.

    Радиостанцията е автомобилна, приемо-предавателна, тлф-тлг, автоматизирана и осигурява следните режими на работа:

    - еднолентова телефония по долна или горна странични ленти;

    - двуканална телефонна работа;

    - едноканална телеграфна работа с ключ или буквопечатащ апарат при честотна манипулация с честотни измествания 125, 250, 500 Хц;

    - двуканална телеграфна работа с честотно изместване 250 Хц;

    - бързодействуваща телеграфна работа със скорост 150 бода;

    - телеграфна работа с ключ при амплитудна манипулация;

    -едноканална телефонна работа с честотна модулация;

    - дистанционно управление от износим пулт (1 км), с телефонен апарат ТА-57 и радиорелейна линия с Р-405.

 

В радиостанцията се използват следните видове антени:

 

Схема на антенното поле
 
 http://media.snimka.bg/4834/015922405-big.jpg
 

пpедавателна антени:

 

    -пръчковидна - 4 м., полутелескопична - 10м., наклонени симетрични вибратори 2х11м и 2х40м, V-образна 2х46м, Т-обр. 2х11м и 2.40м ;

 

приемни антени:

 

    - пръчковидна - 4м., наклонен симетричен вибратор 2х11м., V-обр. 2.46м.

    За свръзка в движение се използва приемо-предавателна покривна антена със зенитно излъчване.

 

Състав на основното оборудване:

 

Р-140

 

    - приемник Р-155 П;

    - допълнителен приемник Р-311;

    - бензоагрегат АБ-4-Т/230;

    - бензоагрегат АБ-1-0/230 при работа на радиостанцията в режим на дежурно приемане (само за Р-140Д);

    - силоотводна система на двигеля на автомобила, която се използва като резервен източник за захранване на радиостанцията на място (ГАБ-8);

    - бензинов отоплител ОВ-30;

    - акумулатор на отоплителя;

    - акумулатор на РИПУ и радиостанцията Р-105 М;

    - полукомплект на радиорелейна станция Р-405 ПТ-1, който се използва за дистанционно управление на радиостанцията по радиорелейна линия;

    - Р-105 М за радиосвръзка в колона по време на движение;

    -телефонен апарат ТА-57;

    - износим пулт за управление за симплексна свръзка по двупроводна линия;

    - ТЛГ апарат СТА-2М с табло;

    - ЗИП;

    - технически документи.

 

 

Технически характеристики:

   

    1. Диапазон на работните честоти 1.5 - 30 MХц;

    2. Количество работни честоти - 285000;

    3. Честотен интервал -100 Хц;

    4. Мощност на предавателя -1000 Вт.;

    5. Далечина на свръзка:

        - еднолентова телефония (1000 - 1500) kм;

        - слухова телеграфия (1500 - 2000) kм;

        - във време на движение (150 - 300) kм;

    6. Електрозахранване:

        - външна трифазна мрежа 220/380 V;

        - автономен агрегат АБ-4-Т/230;

        - резервен източник ГАБ-8;

    7. Екипаж - 5 души;

    8. Площадка за развръщане - 100 Х 150 м;

    9. Време за развръщане - 4 часа;

    10. Тегло - 9000 kг;

    11. Консумация - 5Kвт;

 

 
Снимки: www.russianarms.ru
{START_COUNTER}