Радиостанция Р-173

 Радиостанция Р-173 (Абзац)

 

 Родове войски-9074756

 

 Родове войски-9074757

 

 Родове войски-9074754

 

      Армейска, симплексна, УКВ,ЧМ радиостанция. Предназначена е за радиосвръзка между подвижни обекти. Осигурява двустранна радиосвръзка на място и в движение както с еднотипни радиостанции, така и със съвместими по диапазон и модулация радиосредства.

    Настройва се предварително на 10 фиксирани честоти. Радиостанцията е приемо-предавателна, телефонна, УКВ , симплексна с честотна модулация (F3E). Радиостанцията осигурява работа с разговорни устройства, или при използуване на ларингофонна гарнитура и ларингофонен усилвател Р-173-16.

Антени:
    - щирева антена - 3м (основна);
    - щирева антена 1м и 2м;
    - аварийна антена.

    На близки разстояния; - широкодиапазонна В антена, повдигната на мачта.

    При съответен подбор на честотите се осигурява съвместна работа на обща пръчковидна антена с използуване на антенно- развързващи устройства:

    - на две радиостанции Р-173;
    - на радиостанция Р-173 и радиоприемник Р-173П;
    - на радиостанция Р-173 и радиостанция Р-134.

    Тегло на основния комплект - 43kг.

Технически характеристики:

    1. Диапазон на работните честоти 30 - 75.999 Mхц;

    2. Честотен интервал 1 kхц;

    3. Мощност на предавателя - 40 Вт. пълна и 2 Вт. на понижена;

    4. Приемник - суперхитеродин с двойно преобразуване на честотата, 1 МЧ=11,5 МХц, 2МЧ 1,5 МХц:

    5. Далечина на свръзка - 20 kм.;

    6. Електрозахранване + 27V от бордова мрежа.
{START_COUNTER}