Военна цифрова интегрирана система за свръзка

 Военна цифрова интегрирана система за свръзка
 
 
 
ВЦИСС е тактическа, цифрова, комуникационна система която се състои от цифрови комуникационни възли, свързани с многоканални цифрови трактове. Тя напълно съответства на изискванията на стандарта EUROCOM D/1. Системата позволява работа с периферни устройства, които са разработени и произведени съгласно стандартите СИВ за аналогова и цифрова апаратура. Апаратурата работи с временно разделяне на каналите. Тя е предназначена за създаване на цифрови трактове и канали по цифрови радиорелейни, тропосферни и космически средства за свръзка, а също така и по конвенционални кабелни линии. Има възможност да се използва в цифрови каналообразуващи комутационни и комплексни апарати за свързка, а също така в състава на радиорелейни тропосферни и космически станции за свръзка, комутационни възли за стационарни и полеви системи за свързка.

Окомплектовка:

     - Цифров комутатор;
    - Абонатски интерфейсен модул;
    - Субмултиплекс за телеграфна свръзка;
    - Интерфейсен адаптер;
    - Линиен тракт за полеви кабел с медни жила П-296;
    - Цифрова радиорелейна станция;
    - Цифров модем за радиорелейна станция Р-414 или Р - 403;
    - Интерфейсен блок за тактически УКВ радиостанции  (опция);
    - Захранващ блок (опция);
    - Комплект кабели, антени.

Технически данни:

Цифров комутатор

     - Магистрален или за достъп на абонати;
    - Цифрови неблокирани 240 канала;
    - Пет групови порта;
    - 90 абонатски канала;
    - Групови цифрови скорости 128, 256, 512, 1024, 2048 kbit/s;
    - АМI или НDB-3 линеен интерфейс;
    - Локален или дистанционен контрол, пълна програмируемост (енергонезависима памет);
    - Вградена локална комутация на собствени абонати;
   - Голямо количество на абонатски услуги.

Абонатски интерфейсен модул (блок)

     - Абонатски интерфейси и мултиплексиране;
    - 15 абонатски канал;
    - Възможност за допълнение до 30 канала при свързване на два блока;
    - Скорост в абонатския канал - 16 или 32 kbit/s;
   - ТDM (time division multiplexing) порт със скорост 1024 kbit/s;

Видове интерфейс:

    - аналогови телефони (pulse и DTMF), номератори и централи;
    - цифрови телефони;
    - телеграфни и факсимилни апарати;
    - терминали за предаване на данни.

Терминали за данни:

   - Аналогово-цифрово преобразуване - делта модулация CVSD
    - Възможност за отстояние от комутатора на 1,5 км. В този случай за свръзка с комутатор се използва четирипроводен кабел и интерфейс HDB-3.


Абонатски услуги:

    - Автоматична връзка в мрежа;
    - Конферентна връзка (звукова, телеграфна, за АПД (DTE));
    - “Гореща” линия;
    - Присвояване на приоритетно ниво;
    - Статус на секретност на комуникациите;
    - Функция “борба със зает абонат”;
    - Прехвърляне на повикване;
    - Задръжка и прехвърляне на разговора;
    - Линейно групиране на абонати;
    - Съкратено набиране на номера;
    - Асистент-оператор;
    - Дълговременна постоянна връзка между абонатите.

Абонатски интерфейс

    Гласови (аналогови)
        - 2 проводен за магнитоиндукторни телефони, телефони ЦБ (с импулсно или тонално набиране на номер) и за магнито номератор;
       - 2/4 - проводен за АТЦ импулсни и тонални;
       - 4 - проводен с Е и М сигнализация за телефонни номератори.

    Гласови (цифрови)
        - 4 - проводен цифров телефон (16 или 32 kbit/s)

    Данни (телеграф)
        - CCIT/V.28 16 kbit/s синхронни;
        - 50 - 300 бода асинхронни (ITA2);
        - 200 - 4800 бода синхронни (ITA5);
        - 2400 - 9600 бода синхронни с БЧХ код.

Телеграфни интерфейси за телеграфни апарати:

        - 4 - проводен, биполярно захранване ± 60 В, работен ток 20мА, за скорости 50, 100 и 200 бода;
        - 4 - проводен, биполярно захранване ± 20 В, работен ток 20мА, за скорости 50, 100 и 200 бода;
        - 2 - проводен, еднополярно захранване ± 120 В, работен ток 45-55 мА, за скорости 50 и 100 бода;
       - Възможност за едновременна работа с 4 телеграфни апарата в различни режими и с различни скорости;
       - Обслужва телеграфни апарати тип СТА, ЛТА, ПТА, F-200 и телеграфна ЗАС апаратура.

Интерфейси за мултиплексираща апаратура:

         - 1 обединен за четири телеграфни апарата в субмултиплексен канал със скорости 2400 и 4800 kbit/s;
         - 4 независими за включване към мултиплексираща апаратура за скорости 50 - 300 бода;
        - Електрически характеристики на интерфейс към мултиплексиращата апаратура-съгласно V.11 и V.28 на МКТТ (ССITТ);
        - Повишение достоверността на предаване на телеграфна информация в субмултиплексен канал с помощта на код Рид-Соломон;
        - Електрозахранване 220 V (АС) и 27 V (DC), с автоматичен преход от един тип захранване към друг.

Интерфейсен адаптер (ИА)

    Интерфейси към апаратурата за предаване на данни(АПД):

        - съгласно V.10 и V.24/V.28 на МКТТ (ССITT);
        - RS-232, RS-422, RS-423;
        - радиален, последователен (ИРПС).
  
     Интерфейси към мултипликсираща апаратура:
         - тип J съгласно V.11 на МКТТ за разстояние до от 1000м от мултиплекса/комутатор
        - тип J съгласно V.28 на МКТТ за разстояние до 10м от мултиплекса/комутатор
        - Интерфейс тип J работи съгласно клас 2,3,4 на EUROCOM D/1
        - Работи с асинхронна и синхронна АПД
        - Електрозахранване -220 V (АС) и 27 V (DC), с автоматичен преход от един тип захранване към друг.


Линеен тракт за полеви кабел П-296:
    Комплектност:
        - линийна апаратура (крайна) (крайно линийно оборудване);
        - необслужваем регенератор;
        - преносно разговорно устройство;
        - Интерфейс към мултиплексиращата апаратура - АМI или НDB-3 със скорости 128, 256, 512, 1024, 2048 kbit/s;
        - Интерфейс към линията (кабел) - НDB-3 със скорости 512 и 2048kbit/s.

    Линийната апаратура осигурява:
        - управление и контрол на линийния тракт;
        - шлейф на линийния тракт;
        - локализация на прекъсването на кабела;
        - електрозахранване на регенераторите разположени по линията;
        - автоматична промяна на скоростите в тракта и в регенератора;
        - служебна свръзка по време на установяване на кабела във фантомна верига.


DM-414-цифров модем за радиорелейна станция Р-414
DM-409-цифров модем за радиорелейна станция Р-409
    
     Интерфейси:
        - Цифрови интерфейси: опции съгласно стандарт ССITT (Rec. G703, G823);
        - Входно-изходен интерфейс на промеждутъчна честота - в съответствие с CCIR Rес.403 с изходно ниво към предавателя + 5,2 dB;
        Цифрова скорост - 256, 512, 1024 и 2048 кbit/s;
        Промеждутъчна честота - 70 Мнz.
        Модулация FSK'

    Служебни канали:
        - 1 аналогов (0,3 - 3,4 kHz);
        - 2 цифрови - 16 kbit/s.

    Контрол на качеството на връзката посредством измерване BER по трасето.
    Микропроцесорно телеуправление и телесигнализация.
    Дистанционно управление по кабел.
    Електрозахранване: 220V (променливо).

Цифрова радиорелейна станция(ЦРРС):
    - Честотна лента- 1350 - 1850 Mhz;
    - Мощност на предавателя - 4 W;
    - Разстояние на свръзката - > 60 км;
    - Адаптация по мощност;
    - Интерфейси съгласно EUROCOM D/1 (интерфейс С или интерфейс D);
    - Групови скорости 256, 512, 1024 и 2048 kbit/s;
    - Коефициент на шума < 7 dB;
    - Цифрова служебна свръзка 16 kbit/s (EUROCOM G);
    - Запаметени канали (енергонезависима памет);
    - Дистанционно управление по кабел;
    - Електрозахранване 220 V (AC) и 27 V (DC).
 
{START_COUNTER}