Комуникационни системи Start.bg - Военни комуникационни и информационни системи Start.bg http://kis.start.bg/ bg <![CDATA[Александър Попов, радиото и „...нуждите на флота”]]> http://kis.start.bg/#b_10831 1608993431 1608993431 1608993431 869916 <![CDATA[Р-105M - работа с бягаща вълна (ru)]]> http://kis.start.bg/#b_68511 1606940365 1606940365 1606940365 868616 <![CDATA[Р-126 (ru)]]> http://kis.start.bg/#b_22957 1606940217 1606940217 1606940217 868615 <![CDATA[ТА-57 (ru)]]> http://kis.start.bg/#b_9642 1606939592 1606939592 1606939592 868612 <![CDATA[Р-105M - работа с изнесен ТА-57 (ru)]]> http://kis.start.bg/#b_68511 1606939284 1606939284 1606939284 868611 <![CDATA[Р-105M - полеви изпитания (ru)]]> http://kis.start.bg/#b_68511 1606939185 1606939185 1606939185 868610 <![CDATA[Р-105M (ru)]]> http://kis.start.bg/#b_68511 1606939095 1606939095 1606939095 868609 <![CDATA[ГАБ-0,5-О/230 (ru)]]> http://kis.start.bg/#b_36440 1606939029 1606939029 1606939029 868608 <![CDATA[Р-107M (ru)]]> http://kis.start.bg/#b_75179 1606938904 1606938904 1606938904 868607 <![CDATA[Р-107 (en)]]> http://kis.start.bg/#b_75179 1606938770 1606938770 1606938770 868606